Karaire

TÜ Karaire korraldab Lääne-Virumaal töötervishoiu- ja tööohutusalast koolitust alates 1997. a. jaanuarist. Koolitusasutusena oleme Sotsiaalministeeriumis registreeritud 23. augustil 2001. a. Meie poolt korraldatud kursustel on seni osalenud 3610 inimest. Kursuste läbiviimise aluseks on tervise- ja tööministri 22. novembri 2018. a. määrus nr 50 "Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses".

Töökeskkonnavolinike ja töökeskkonnanõukogu liikmete väljaõppe 24-tunnine õppekava on alljärgnev:

Kursuse omandamise kontrolli edukalt läbinud saavad üldriiklikult aktsepteeritava tunnistuse.
Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja töökeskkonnaspetsialisti täiendõppe teemad valime ja õppekava koostame tööandja ja töötajate vajadusest lähtuvalt.
Koolituse läbiviimiseks on välja kujunenud lektorite grupp, kes on kursis oma eriala hõlmava seadusandlusega ja selles toimuvate muudatustega ning ettevõtetes esinevate probleemidega. Nendeks on Kaie Kranich, Raivo Kens ja Maido Nõlvak. Kursused toimuvad Rakveres regulaarselt sõltuvalt osavõtjate registreerumisest. Kursuse maksumus on ühele osalejale 138 eurot koos käibemaksuga, mis sisaldab jaotusmaterjale ning kohvi ja lõunaid.
Ettevõtte soovil on võimalik kursuse korraldamine ainult selle ettevõtte töötajatele ning soovi korral ettevõttes kohapeal. Sel juhul sõltub kursuse maksumus konkreetsetest tingimustest, millised lepitakse eelnevalt kokku.
Samas on müügil ohutusjuhendid ja koolituse registreerimise kaardid.

*